Behoeftebepaling en marktverkenning:
de essentiële eerste stap(pen) bij overheidsopdrachten

Publieke Sector

Niveau: GEVORDERD
★★

 • Prijs: € 545 (excl. BTW)
 • Duur: 1 dag
 • Inbegrepen: Koffiepauze / Lunch / Up-to-date cursusmateriaal

Wat mag (en kan) u als aanbestedende overheid doen tijdens de eerste fase(n)? Verfijn uw prospectie en uw marktverkenning met de concrete hulpmiddelen die wij u aanreiken.

Waarom?

U zal in staat zijn:

 • Uw behoeften te plannen en een optimale prospectie uit te voeren; 
 • Een compleet, correct en duidelijk bestek op te stellen;
 • De uitvoeringsfase soepel te laten verlopen. 

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Planning;
 • Onderzoek;
 • Budget;
 • Beschrijving van een behoefte in een perfect bestek;
 • Uitvoeren van een gerichte prospectie om een compleet, correct en duidelijk bestek op te maken dat voldoet aan de behoeftes.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers actief in overheidsopdrachten, die verantwoordelijk zijn voor het beschrijven van de behoeftes, het uitvoeren van de prospectie en het uitschrijven van het bestek, zoals:

 • Publieke aankopers
 • Medewerkers Technische dienst.

Deze opleiding is gericht op de "klassieke sectoren".

Kalender

Datum Plaats Duur Taal
26/06/2024Jette09.30-17.00NL
10/10/2024Jette09.30-17.00FR
28/10/2024Jette09.30-17.00NL

Voorkennis

Volg de opleidingen of gelijkwaardige kennis:

Overheidsopdrachten voor administraties: praktische benadering van de wetgeving

Een eerste kennismaking met overheidsopdrachten in één dag. De regelgeving overheidsopdrachten boven en onder de drempel in de praktijk.

Opleidingstraject

Deze opleiding maakt deel uit van een opleidingstraject.
Om u op een efficiënte en zo volledig mogelijke manier te helpen, hebben we verschillende opleidingstrajecten opgesteld in functie van uw profiel. Na afronding van een traject vindt een eindevaluatie plaats en ontvangt u een door EBP Academy erkend diploma.

Inschrijving
Scroll to Top