Overheidsopdrachten voor administraties:
praktische benadering van de wetgeving

Publieke Sector

Niveau: BASIS

 • Prijs: € 545 (excl. BTW)
 • Duur: 1 dag
 • Inbegrepen: Koffiepauze / Lunch / Up-to-date cursusmateriaal

Een eerste kennismaking met overheidsopdrachten in één dag. De regelgeving overheidsopdrachten boven en onder de drempel in de praktijk.

Waarom?

De wetgeving overheidsopdrachten is verplicht voor de aankoop van goederen en diensten of werken. Tijdens deze praktijkgerichte opleiding van één dag leert u deze wetgeving correct toe te passen.

U zal in staat zijn:

 • De wetgeving overheidsopdrachten met al haar bijzonderheden correct te kunnen gebruiken en toepassen;
 • De woordenschat van overheidsopdrachten zal geen geheimen meer hebben voor u;
 • Een overheidsopdracht onder en boven de drempel van € 30.000 stapsgewijs te kunnen voorbereiden en voltooien;
 • Zelfstandig de meest geschikte procedure voor uw overheidsopdrachten te kunnen kiezen.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Het wettelijke kader;
 • Het stappenplan van een overheidsopdracht;
 • De verschillende plaatsingsprocedures;
 • De aankondiging van de opdracht en de ontvangst van de offertes;
 • De evaluatie en gunning van de opdracht. 

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers actief in overheidsopdrachten of die werken voor een aankoopdienst zoals:

 • Publieke aankopers verantwoordelijk voor aankopen boven en onder de drempel
 • Administratieve medewerkers
 • Medewerkers Technische dienst
 • Juristen
 • Leidende ambtenaren

Deze opleiding is gericht op de "klassieke sectoren".

Kalender

Datum Plaats Duur Taal
02/04/2024Jette09.30 - 17.00FR
16/04/2024Jette09.30 - 17.00NL

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Opleidingstraject

Deze opleiding maakt deel uit van opleidingstraject.
Om u op een efficiënte en zo volledig mogelijke manier te helpen, hebben we verschillende opleidingstrajecten opgesteld in functie van uw profiel. Na afronding van een traject vindt een eindevaluatie plaats en ontvangt u een door EBP Academy erkend diploma.

Inschrijving
Scroll to Top