Beheers uw onderhandelingsprocedures als een expert!

✓ De mogelijkheden van de onderhandelingsprocedure (met en zonder voorafgaande publicatie) zijn talrijk en complex. Deze opleiding geeft u alle sleutels om deze procedures optimaal te gebruiken.