Beheers uw onderhandelingsprocedures
als een expert!

Publieke Sector

Niveau: GEVORDERD
★★

 • Prijs: € 545 (excl. BTW)
 • Duur: 1 dag
 • Inbegrepen: Koffiepauze / Lunch / Up-to-date cursusmateriaal

De mogelijkheden van de onderhandelingsprocedure (met en zonder voorafgaande publicatie) zijn talrijk en complex. Deze opleiding geeft u alle sleutels om deze procedures optimaal te gebruiken.

Waarom?

Het gebruik van de onderhandelingsprocedure in de praktijk is complex. Wij geven u de sleutels om het gebruik onder de knie te krijgen. We leren u hoe u het financiële en operationele resultaat van de gekozen onderhandelingsprocedure en de voordelen ervan in het inkoopproces kunt maximaliseren. Deze opleiding geeft u de mogelijkheid om de onderhandelingsprocedure (met en zonder voorafgaande publicatie) integraal te beheersen.

U zal in staat zijn:

 • De belangrijke technieken te hanteren om de onderhandeling tot een goed einde te brengen
 • De uitbreiding van de onderhandelingsprocedure te kunnen gebruiken
 • De onderhandelingsprocedure (met en zonder voorafgaande publicatie) begrijpen en correct te gebruiken.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De geldende regels;
 • De bijzonderheden van de procedure waarover in het kader van de uitspraak is onderhandeld;
 • Specificiteit van de onderhandelingsprocedure in het kader van de uitvoering van het contract.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers actief in overheidsopdrachten die betrokken zijn bij de keuze van aanbestedingsprocedures, zoals:

 • Publieke aankopers
 • Medewerkers Technische dienst
 • Juristen

Deze opleiding is gericht op de "klassieke sectoren".

Kalender

Datum Plaats Duur Taal
07/11/2024Jette09.30-17.00NL
14/11/2024Jette09.30-17.00FR

Voorkennis

Volg de opleidingen of gelijkwaardige kennis.

Overheidsopdrachten voor kleine bedragen (< € 30.000): van procedure tot uitvoering

De basisprincipes van overheidsopdrachten in een halve dag: leer de wetgeving van overheidsopdrachten onder de drempel van 30.000 euro en de uitvoering ervan in de praktijk.

Overheidsopdrachten voor administraties: praktische benadering van de wetgeving

Een eerste kennismaking met overheidsopdrachten in één dag. De regelgeving overheidsopdrachten boven en onder de drempel in de praktijk.

Opleidingstraject

Deze opleiding maakt deel uit van een opleidingstraject.
Om u op een efficiënte en zo volledig mogelijke manier te helpen, hebben we verschillende opleidingstrajecten opgesteld in functie van uw profiel. Na afronding van een traject vindt een eindevaluatie plaats en ontvangt u een door EBP Academy erkend diploma.

Inschrijving
Scroll to Top