Focus op de regelmatigheid, de gunningscriteria en de evaluatiemethoden

Met deze opleiding kunt u de regelmatigheid en de relevante gunningscriteria definiëren waarmee u de opdracht kwalitatief kunt plaatsen.