Focus op de regelmatigheid, de gunningscriteria en de evaluatiemethoden

Publieke Sector

Niveau: EXPERT

★★★

 • Prijs: € 545 (excl. BTW)
 • Duur: 1 dag
 • Inbegrepen: Koffiepauze / Lunch / Up-to-date cursusmateriaal

Tijdens deze opleiding leert u niet alleen de regelmatigheid en relevante gunningscriteria vaststellen, maar ook de beste opdrachtnemers te selecteren.

Waarom?

U zal in staat zijn om: 

 • Met vertrouwen de regelmatigheid en essentiële gunningscriteria te definiëren;
 • Gefundeerde beslissingen te maken bij het toewijzen van opdrachten aan de meest capabele inschrijvers;
 • Uw overheidsopdrachten uit te voeren volgens alle gestelde eisen en richtlijnen;
 • Alle vereiste documentatie nauwkeurig in te vullen, en zo een een vlotte procesgang te garanderen.

Programma

Het merendeel van de beroepen gaan over de regelmatigheid en de gunningscriteria. Dit zijn dus essentiële onderdelen van uw bestek, ook omdat de gunningscriteria grotendeels bepalend zijn met wie u uiteindelijk zal samenwerken. 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 • Het belang van regelmatigheid: Begrijp waarom naleving van regelgeving en procedures van cruciaal belang is voor uw opdrachten.;
 • Gunning met precisie: Ontdek hoe u de juiste criteria kunt vaststellen om de meest geschikte partners te vinden voor uw projecten.;
 • Effectieve evaluatiemethoden: Leer beoordelingsmethoden die u helpen bij het maken van weloverwogen keuzes bij het selecteren van opdrachtnemers.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers actief in overheidsopdrachten die betrokken zijn bij het opstellen van de technische specificaties en meer bepaald bij de keuze van gunningscriteria, zoals:

 • Publieke aankopers
 • Medewerkers Technische dienst
 • Juristen

Deze opleiding is gericht op de "klassieke sectoren".

Kalender

Datum Plaats Duur Taal
03/12/2024Jette09.30-17.00NL
09/12/2024Jette09.30-17.00FR
12/06/2024Jette09.30-17.00NL
27/06/2024Jette09.30-17.00FR

Voorkennis

Volg de volgende opleidingen:

Overheidsopdrachten voor administraties: praktische benadering van de wetgeving

Een eerste kennismaking met overheidsopdrachten in één dag. De regelgeving overheidsopdrachten boven en onder de drempel in de praktijk.

Leer offertes te analyseren en uw keuze correct te motiveren

Een correcte analyse en evaluatie van offertes zijn kritieke stappen om een opdracht aan de juiste kandidaat te gunnen. In één dag tijd leren wij u alle tips & tricks om deze fase succesvol af te ronden.

Opleidingstraject

Deze opleiding maakt deel uit van een opleidingstraject.
Om u op een efficiënte en zo volledig mogelijke manier te helpen, hebben we verschillende opleidingstrajecten opgesteld in functie van uw profiel. Na afronding van een traject vindt een eindevaluatie plaats en ontvangt u een door EBP Academy erkend diploma.

Inschrijving
Scroll to Top