NIEUW e-Procurement platform voor administraties: verkorte versie

enkel over de verschillen tussen het oude en het nieuwe platform

Publieke Sector

Niveau: BASIS

 • Prijs: € 435 (excl. BTW)
 • Duur: 1/2 dag
 • Inbegrepen: Take away “lunch”

Succesvol overgaan naar het NIEUWE platform! Blijf uw overheidsopdrachten elektronisch uitschrijven en leer correct de elektronische offertes ontvangen en openen.

Waarom?

In 2023 vervangt het nieuwe e-Procurement-platform het huidige platform. Publicaties kunnen vanaf SEPTEMBER niet meer op het bestaande platform aangemaakt worden. In deze opleiding ontdekken we samen hoe u als gebruiker de overstap moet maken van oud naar nieuw!

Verder wordt door de FOD BoSa aanbevolen om

 • na te gaan of uw organisatie een superuser heeft (in het nieuwe platform, de ‘organisatiebeheerder’),
 • om de gegevens van uw organisatie na te kijken (correcte telefoonnummer, juiste KBO-nummer, geen groepsmail gebruiken).
 • offertes in het huidige platform te bewaren in uw eigen omgeving

Want de volgende elementen zullen niet gemigreerd worden naar het nieuwe platform:

 • Incorrect geregistreerde accounts
 • Ondernemers-accounts
 • Offertes in het huidige platform

Programma

Wil u stressvrij aan de slag kunnen met het nieuwe platform? We gaan systematisch de verschillen tussen het oude en het nieuwe platform leren kennen zodat u na de cursus meteen aan de slag kan. We overlopen samen beperkt een deel van de theorie, praktische tips en oefeningen die nodig zijn vlot van start te gaan op het nieuwe e-Procurement platform.

Onder voorbehoud van beschikbaarstelling van de tools van het nieuwe e-Procurement platform:

 • U registreren en toegang verkrijgen
 • De registratie van een nieuwe organisatie
 • Rollen: enkel de gebruikersrollen op het nieuwe platform die nodig zijn om overheidsopdrachten te plaatsen en elektronische offertes te ontvangen
 • Een publicatiewerkruimte aanmaken en beheren
 • Een erratum publiceren
 • Een uitnodiging aanmaken en beheren
 • Een forum aanmaken en beheren
 • De kluis aanmaken en beheren
 • Een opening van de ontvangen offerte te doen
 • Het downloaden van de ontvangen offerte
 • Het PV van opening opstellen en publiceren
 • Tips & tricks.

Voor wie?

De opleiding richt zich tot administraties die momenteel (of binnenkort) al overheidsopdrachten onder elektronische vorm uitschrijven en die de modules e-Notification of e-Tendering beheren

Kalender

Datum Plaats Duur Taal
23/10/2023Bruxelles09.30 - 13.00FR
23/10/2023Bruxelles13.30- 17.00NL

Voorkennis

Heb u een beperkte ervaring? Geen probleem, klik dan op deze link om de basisopleiding NIEUWE e-Procurement te volgen!

Workshop NIEUW e-Procurement platform

Succesvol omgaan met het NIEUWE platform! Schrijf uw overheidsopdrachten elektronisch uit en beheers de ontvangst en opening van elektronische offertes tot in de puntjes.

Opleidingstraject

Deze opleiding maakt deel uit van opleidingstraject.
Om u op een efficiënte en zo volledig mogelijke manier te helpen, hebben we verschillende opleidingstrajecten opgesteld in functie van uw profiel. Na afronding van een traject vindt een eindevaluatie plaats en ontvangt u een door EBP Academy erkend diploma.

Inschrijving
Scroll to Top